Năng lượng gốc – Có phải là đa cấp

Nhiều bạn nghĩ đa cấp là phải có mặt hàng để mua đi bán lại, phải bỏ tiền để tham gia. Nhưng đó là bán hàng đa cấp – khi có mặt hàng hiện hữu. Còn NLG đang hoạt động dưới hình thức đa cấp tâm linh. Đa cấp tâm linh là lôi kéo người…