Kinh nghiệm kéo người nhà khỏi NLG

Theo kinh nghiệm của mình, áp dụng các nghiên cứu tâm lý học của FBI dùng để đối phó với tội phạm và những người tâm thần đang bất ổn, thì đây là cách hữu hiệu nhất để thuyết phục gia đình từ bỏ NLG. Hỏi và lắng nghe trải nghiệm của người thân với…

Cách giúp người thân thoát khỏi năng lượng tà xâm nhập

Chào các bạn! Tôi thấy hiện nay có nhiều bạn đang trăn trở về vấn đề cha mẹ, người thân bị NLG lôi kéo tới nỗi ảnh hưởng tới không khí gia đình, thậm chí xung đột nặng nề mỗi khi các bạn lựa lời khuyên nhủ. Mặc dù lý lẽ của những người bị…