🆘 HẬU QUẢ LỚP 3 NLG

📣 Cảnh báo cho mọi người: Bắt đầu rối loạn Thân Tâm sẽ luôn là Đau đầu , choáng , mất ngủ , ớn lạnh… Tà Khí , Âm Binh mà …

😡 Cả nhà hãy xem Lớp 3 bắt đầu bị hành nè, NLG sẽ không trả lời hoặc chỉ trả lời lại đúng 1 câu: ” chưa đủ Đạo Đức và 5 YTTT …hoặc ACECB cứ tiếp tục thực hành …Ai mà kêu hỏi nhiều thì sẽ bị block luôn là hết hỏi. Vì tham học để lấy công thức kích thích TBG để trẻ hóa cho nên Học viên “đã bị buộc “ nhận xét, khen nịnh vào bản Khảo sát lớp 2 là NLG đã cho họ hiệu quả rồi thì giờ chỉ có IM MỒM …

🆘 sau lớp 3 đã bị như vậy thì lớp 4 sẽ ra sao nữa cả nhà ?

🤫 nhà xuất bản Thế Giới không tiếp tay in sách nữa thì họ sẽ tìm cách để in LẬU và bán CHUI cho học viên NLG như thường, Fuc Lê và cộng sự không dễ dàng BỎ CÁI THỊ TRƯỜNG béo bở dễ làm giàu mang tên Việt Nam đâu. Tuy báo đài đã lên tin cảnh báo nhưng số lượng học viên vì THAM LAM và U MÊ nên vẫn nghe lời Fuc Lê bịa đặt . Fuc Lê còn dám nói những gì ko thể tưởng tượng ra để đối phó pháp luật và duy trì hoạt động của tổ chức dị giáo NLG đó cả nhà ơi !

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/bocphotnlg/permalink/2707498009556664/