Những ai đang góp sức vào sự bành chướng NLG ???

Điểm chung của những người đó là những người mê mẩn nghiên cứu về tâm linh, thôi miên, đạo giáo như bà PGS viện nghiên cứu tiềm năng con người, hay tổ chức Tâm Trí Lực – khai phá khả năng trí não ở trẻ em….. Và hôm nay xin được thông tin thêm về một nhân vật góp sức vào cuốn sách của NLG.

Thật dễ hiểu khi người nhà của chúng ta lại mê mẩn như vậy. Tất cả đều được sắp đặt khéo léo bởi những đòn tâm lý mà người có chuyên môn mới hiểu được. Không có gì là tự nhiên mà bao nhiêu người lại bị NLG mê hoặc đến vậy.

Không khó để nhận thấy NLG cố gắng duy trì vị trí của họ ở những khu vực “khoa học chưa chứng minh” và “pháp luật chưa sờ tới”. Những yếu tố minh bạch và pháp lý được che giấu kỹ lưỡng. Trang web của họ đăng ký ẩn danh. Sách in ra đứng tên pháp nhân liên kết, không xác định được tác giả. Quyển sách của công ty NLG, anh Lâm (giám đốc NXB Thế giới) chịu trách nhiệm xuất bản, phó của anh Lâm biên tập, soạn thảo và trình bày là một đội ngũ cũng đang tham gia NLG. Ví dụ bạn Lê Duy Diễm Kiều là học viên lớp 4 của NLG, hoạ sĩ chuyên vẽ về các chủ đề tâm linh, nghề chính là dạy vẽ cho trẻ em kiêm chuyên gia tâm lý đồng thời có khả năng trị liệu bằng thôi miên cùng 1 loạt các bằng cấp mà cụ nào từng học hết đại học sẽ rất ngạc nhiên là trên đời có những loại chứng chỉ đó, đại học đó tồn tại… Bạn ấy hiện đang làm cho 1 trung tâm dạng như NLG có tên là NHC.

Chuyên gia tâm lý – Master Coach Lê Duy Diễm Kiều

Chứng chỉ HYPNOTHERAPIST – Nhà thực hành thôi miên trị liệu – cấp bởi Hiệp hội thôi miên Hoa Kỳ

Chứng chỉ TIMELINE THERAPIST – Nhà trị liệu theo phương pháp dòng thời gian – chứng nhận bởi Hiệp hội trị liệu theo phương pháp dòng thời gian

Chứng nhận Tốt nghiệp Đại Học Cuộc Đời bởi Life University

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/bocphotnlg/permalink/2697970017176130/