VTC Now | Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện các lớp tập luyện “Năng lượng gốc Trống Đồng” chữa được bách bệnh, kể cả ung thư hay Covid-19 thu hút rất nhiều người tham gia. Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết năng lượng gốc có thật nhưng không thể chữa được bách bệnh như trưởng nhóm “Năng lượng gốc NLG Trống Đồng” tuyên bố.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=jDDcDxGNnvE&feature=youtu.be&ab_channel=VTCNOW