MỘT SỐ ANH CHỊ EM 4+ | 21:14 17/06/2021

Vào khoảng tháng 11/2019, Chúng tôi là nhóm Học viên đầu tiên – các anh chị em lớp 4+ đã gặp Ông Le Phuc Van (Tên tiếng Việt: Lê Văn Phúc)

– Sau một thời gian học tập trực tiếp với Ông Lê Văn Phúc chúng tôi đã tự nghiên cứu việc ứng dụng Năng lượng Gốc (NLG) vào thực tiễn cuộc sống cá nhân và người thân, đạt được nhiều kết quả chữa lành vi diệu bằng NLG.

– Vì mong muốn Môn học NLG do Ông Lê Văn Phúc sáng lập sẽ trở thành một môn Khoa Học, hỗ trợ sức khỏe chữa lành cho Cộng đồng và để được các cơ quan chức năng các cấp có thẩm quyền, các nhà khoa học phản biện bảo vệ thành Đề tài Khoa học Cấp quốc gia khi ứng dụng NLG vào thực tiễn cuộc sống.

– Vào ngày 14/8/2020, Ông Lê Văn Phúc đã được Bà Võ Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người ký Công văn số: 07/2020/CV-TT, V/v: Chấp thuận thực hiện Đề tài “ Chương trình nghiên cứu tiếp cận khảo sát quá trình chữa bệnh bằng Năng lượng gốc nhằm đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng phương pháp NLG” và Chúng tôi đã ký Văn bản thỏa thuận với Ông Lê Văn Phúc, V/v: Thực hiện Đề tài nghiên cứu, đánh giá phương pháp NLG (NĂNG LƯỢNG GỐC) Số: 01/2020/VB-NLG/TT.NGTNCCN-TP.HCM ngày ký 13/9/2020 với mục đích và phương châm: “Phát triển phương pháp NLG trở thành một Môn học Khoa học với tinh thần trong sáng, mục đích vô vị lợi”. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch của giai đoạn 1 là: “Khảo sát sơ bộ ban đầu Chúng tôi đã thu nhận được hơn 50 hồ sơ y khoa đạt một số kết quả khả quan.

– Vào ngày 18/12/2020, Chúng tôi đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Y học Cổ truyền ký Quyết định số: 65/QĐ-RIM, V/v: Về việc Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các phương pháp chữa bệnh chuyên biệt (NLG) để tiếp tục khảo sát, Nghiên cứu để chuẩn bị làm tiền đề cho công tác thực hiện Đề tài khoa học về Phương pháp NLG của Viện, và cơ quan chức năng các cấp.

– Và đến ngày 25/05/2021 Viện Nghiên cứu Phát triển Y học Cổ truyền đã ra Thông báo số: 08/TB-RIM, V/v: TẠM NGƯNG các hoạt động của NLG tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các phương pháp chữa bệnh chuyên biệt (NLG) từ ngày 26/05/2021. Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của Con người KHÔNG TIẾP TỤC triển khai thực hiện giai đoạn 2 đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá hiệu quả và khả năng ứng dụng phương pháp tác động năng lượng gốc lên một số căn bệnh mãn tính” .

– Hiện nay Ông Lê Văn Phúc đã về Hoa Kỳ và từ Hoa Kỳ kết hợp với một số học viên tại Việt Nam tổ chức các lớp học NLG online. Chúng tôi xin gửi thông cáo này và kính mong Quý Học Viên tự quyết định dừng hoặc tiếp tục thực hành hoặc học tiếp các cấp lớp cao hơn của môn học NLG do Ông Lê Văn Phúc giảng dạy từ Hoa Kỳ.

– Chúng tôi, một số Anh chị em 4+ của Trung tâm NLG Việt Nam (Trước đây) kính Thông báo đến toàn bộ Quý Học Viên NLG : Chúng tôi đã DỪNG HOÀN TOÀN việc tổ chức giảng dạy hoặc hỗ trợ học viên tại Trung tâm NLG Việt Nam ( tại Việt Nam) từ ngày 07/5/2021.

– Hiện nay Ông Lê Văn Phúc tổ chức dạy online lấy tên “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam Toàn Cầu” tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không liên quan đến các vấn đề hoạt động, điều hành… của các lớp học này. Nếu có sự vi phạm pháp luật nào của các lớp học này hoặc cá nhân nào nhân danh NLG thì cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi sai trái, vi phạm của chính mình.

Trân trọng kính chào.

Nguồn: https://rd.zapps.vn/detail/1962492433216616857?zl3rd=815789662550058820&id=4a55e9efbdaa54f40dbb&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2JmoEH7FMD24ByiGlHncMFCM29achuWjq1bpRja46GqwMBuiRODOA3iNc