Nhóm lập ra với mục đích phơi bày sự thật và Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của NLG Trống Đồng Việt Nam.

Là bộ môn tâm linh được nhà sáng lập Lê Văn Phúc (Chú Phúc), việt kiều Mỹ sau nhiều năm lưu vong trên đất Mỹ, và được ông tên là NLG tức Thượng Thiên ban cho năng lực chữa lành đã trở về nước và kết hợp với một số kẻ gian, hôn thần lừa đảo, dụ dỗ người dân Việt theo bộ môn tà giáo này.

Những ai là nạn nhân, là người nhà nạn nhân, những người con người cháu thấy bố mẹ ông bà mình đang ngày một u mê vào thứ năng lượng này và tin lời Chú Phúc như một vị thánh sống, thì xin hãy vào group chia sẻ những mẩu chuyện của mình để đến cuối cùng sự thật về NLG cũng sẽ được phơi bày và bè đảng của Phúc Lê sẽ được Chính quyền đưa ra ánh sáng.