là có thể chữa được bách bệnh. Chuyện tưởng như chỉ có trong các phim viễn tưởng nhưng kỳ lạ nó lại đang diễn ra với vài chục nghìn người ở Việt Nam. Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc đang có hiện tượng đánh tráo khái niệm và những dấu hiệu bất thường của hội nhóm tự nhận siêu khoa học nhưng lại hoạt động chui.

Xem clip tại: https://www.facebook.com/watch/?v=440772354126192

Nguồn: https://www.facebook.com/301862773276055/posts/4390231497772475/